4 Tháng Năm, 2019

Bảng công bố chất lượng phao câu đà điểu

Phao câu
2 Tháng Năm, 2019

Bảng công bố cuốn dạ dày đà điểu

CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG CUỐN DẠ DÀY ĐÀ ĐIỂU
2 Tháng Năm, 2019

Bảng công bố chất lượng cánh đà điểu

CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG CÁNH ĐÀ ĐIỂU
9 Tháng Ba, 2017

Trứng đà điểu bổ huyết, lợi thai

Đà điểu là loài động vật mới du nhập vào nước ta được nhiều địa phương nuôi dưỡng, có nơi phát triển thành trang trại lớn. […]